Nøkkeldata
Kart
Forus
Næringsbygg
Kontor
Storrelse
12 800 kvm
Arkitekt
Eder Biesel
Leietager
Ledig for leietaker

Base flavicon_avatar

Forus Office Arena
Forus Office Arena1
Base Property presenterer mulighet for leietakere å vokse med utviklingen av en nytt kontorbygg. Forus Office Arena er prosjektert med bakgrunn i leietakers individuelle behov for felles funksjoner, areal og løsninger. Prosjektet er konstruert med parkering i hele underetasjen med fire tårn over fem til seks etasjer. Prosjektet er nærmeste nabo til golfbanen på Forus og det planlagte Central business district på Forus. Ingen andre plasser på Forus vil det være så god tilgang til offentlig kommunikasjon, ny veiforbindelse og offentlig parkeringshus.

Prosjektet har godkjent rammetillatelse fra Sola Kommune og kan ferdigstilles ca 18 mnd. etter signert leiekontrakt. Leietaker kan velge å flytte inn i deler av et tårn, for så å vokse seg større på samme lokasjon. Vi kan på denne måten sikre din bedrift forutsigbarhet for videre vekst. Det er et ambisiøst bygg med effektive planløsninger, gode kvaliteter og fokus på energi. Faktisk kan vi redusere energiforbruket med over 50% sammenlignet med et gjennomsnittlig norsk kontorbygg.

Et kontorbygg som går et skritt inn i fremtiden og tar et skritt for fremtiden.